Toestemming

Deelname van mijn kind

Doet de school van uw kind doet mee aan Project INFLUENCE? Op deze pagina kunt u toestemming geven voor deelname van uw kind aan één of meerdere onderdelen van het onderzoek. Onder het toestemmingsformulier vindt u informatie over wat deelname aan de verschillende componenten van het onderzoek inhoudt, hoe we met de gegevens van uw kind omgaan, en bij wie u terecht kunt met vragen over (deelname aan) het onderzoek.

Wilt u als docent meedoen? Op de pagina voor scholen leest u hier meer over en kunt u zich aanmelden.

Mijn kind mag meedoen aan project influence

Door het formulier in te vullen kunt u toestemming verlenen voor deelname van uw kind aan één of meerdere onderdelen van Project INFLUENCE. Toestemming gegeven, maar toch van gedachten veranderd? Geen probleem. U kunt binnen 7 dagen na het invullen van het formulier uw toestemming wijzigen of intrekken. 

Indien van toepassing kunt u meerdere opties aanvinken.
Wij gaan zorgvuldig om met uw privacy. Lees daarover meer in onze privacyverklaring.

samengevat: verschillende componenten

Vragenlijsten

Alle leerlingen die toestemming hebben vullen twee of drie keer per jaar een vragenlijst in op school

influencers

Op verschillende scholen worden 20-25 leerlingen geselecteerd om mee te doen aan een interventiegroep

focusgroepen

Op sommige scholen gaan we met groepjes van 6-12 leerlingen in gesprek over onder andere de sfeer op school

labonderzoek

Vanaf circa 2021 kan uw kind deelnemen aan labonderzoek op de Universiteit van Amsterdam of op school

hoe werkt het?

Project INFLUENCE bestaat uit verschillende componenten. Niet alle onderdelen zullen op iedere school plaatsvinden. U als ouder geeft voor ieder onderdeel apart toestemming.

1. Vragenlijsten

Doet de school van uw kind mee aan Project INFLUENCE? Dan zal er bij uw kind – mits u daar toestemming voor geeft – meerdere keren een vragenlijst worden afgenomen. Neemt de school van uw kind deel in studiejaar 2019-2020? Dan zal uw kind twee keer een vragenlijst invullen (begin en midden van het schooljaar). In studiejaar 2020-2021 zullen jongeren driemaal (begin, midden en eind van het schooljaar) een vragenlijst invullen. Het invullen van de vragenlijst zal per keer maximaal 45 minuten duren. Uw kind krijgt instructies over hoe de vragenlijst ingevuld kan worden.

De vragenlijst meet een aantal aspecten, waaronder het schoolklimaat, conflicten die op school of online plaatsvinden, persoonlijkheid, puberteitsontwikkeling, het welbevinden, en vriendschappen van uw kind. Alle jongeren die op een school zitten die deelneemt aan Project INFLUENCE, worden gevraagd om vragenlijsten in te vullen. 

2. Influencers

Op sommige scholen selecteren we een aantal jongeren om deel te nemen aan Project INFLUENCE als Influencers. Het doel van het inzetten van Influencers op school is om de school een leukere en veiligere plek voor jongeren te maken. Binnen iedere school worden ongeveer 20-25 leerlingen geselecteerd om deel te nemen als Influencer. U ontvangt een aparte brief wanneer uw kind geselecteerd is voor deelname als Influencer binnen een school.

Wanneer uw kind is geselecteerd – en zowel u als uw kind toestemming hebben verleend voor deelname – zal uw kind 10 keer samenkomen op school met een groep andere leerlingen en een programmaleider. Dit zijn bijeenkomsten van 1 lesuur. Tijdens deze bijeenkomsten werken we samen en proberen we op een enthousiaste en leerzame manier meer te ontdekken over hoe het er op school aan toegaat en wat er beter kan.

Uw kind zal na iedere sessie een paar vragen beantwoorden over het verloop van de sessie. Daarnaast vult uw kind twee keer tussentijds een kortere vragenlijst in die betrekking heeft op de inhoud van de interventie. Ook zal uw kind de algemene Project INFLUENCE vragenlijsten invullen (zie 1. Vragenlijsten).

3. Focusgroepen

Op sommige scholen komen we langs om focusgroepen te houden. In groepen van 6-12 leerlingen gaan we in gesprek met jongeren. Een groepsgesprek duurt 1 lesuur en hiervan wordt een audio-opname gemaakt.

In de focusgroepen praten we met jongeren – en zij met elkaar – over de sfeer op school, of er weleens iets voorkomt wat minder leuk is en hoe jongeren daar dan mee omgaan. Jongeren hoeven geen persoonlijke ervaringen te delen maar worden aangemoedigd voorbeelden te noemen van situaties op school, zonder namen van anderen te noemen. Waarom denken jongeren dat anderen weleens pesten en hoe moeten we dat volgens hen verminderen? Wat motiveert jongeren om deel te nemen aan interventies en hoe zorgen we volgens hen dat we bij hun interesses aansluiten? Kortom, de jongeren hebben een belangrijke stem in de vormgeving van onze interventie!

De audio-opnames worden na afloop van de focusgroepen uitgeschreven. Namen van deelnemende jongeren worden hierin veranderd. Vervolgens worden de audio-opnames gewist.

4. Labonderzoek

Uw kind kan ook deelnemen aan het labonderzoek dat vanaf circa 2021 zal plaatsvinden op de Universiteit van Amsterdam of op de school van uw kind. Het labonderzoek bestaat uit experimentele testjes of spellen (meestal achter de computer) die bedoeld zijn om meer inzicht te krijgen in waarom jongeren bepaald gedrag vertonen, hoe jongeren reageren in verschillende situaties, en hoe we dat kunnen inzetten om sociale interacties en persoonlijke ontwikkeling van jongeren te optimaliseren. Gedetailleerde informatie over de procedure tijdens een labonderzoek volgt later.

Privacy van uw kind

Wij gaan zeer zorgvuldig en strikt vertrouwelijk om met alle in dit onderzoek verzamelde informatie. Wanneer wij onderzoeksgegevens van uw kind verzamelen, zorgen wij ervoor dat deze achteraf niet meer te herleiden zijn naar uw kind. Alleen volledig geanonimiseerde onderzoeksgegevens kunnen worden gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften, gedeeld met andere onderzoekers of publiekelijk toegankelijk worden gemaakt. Lees ook onze privacyverklaring.

Wat als mijn kind niet wil deelnemen?

Dan hoeft uw kind niet deel te nemen! Deelname aan elk onderdeel van Project INFLUENCE is geheel vrijwillig. Uw kind mag op elk gewenst moment stoppen zonder dat hij/zij ons hoeft uit te leggen waarom en zonder dat er consequenties aan vastzitten. We vinden het belangrijk dat ouders op de hoogte zijn van deelname aan het onderzoek. Het is daarom een vereiste dat we toestemming van ouders hebben ontvangen voordat een kind zelf kan beslissen of hij/zij wil deelnemen aan het onderzoek. Wanneer u hier verdere vragen over heeft, kunt u altijd contact opnemen met de hoofdonderzoeker van Project INFLUENCE.

Ongemak, risico’s en verzekeringen

Zoals bij elk onderzoek van de Universiteit van Amsterdam geldt een standaard aansprakelijkheidsverzekering.

Vragen over dit onderzoek?

Dan kunt u zich te allen tijde wenden tot de verantwoordelijke onderzoeker, Maud Hensums. Voor eventuele formele klachten over dit onderzoek kunt u zich wenden tot het lid van de Facultaire Commissie Ethiek (FMG) van de Universiteit van Amsterdam Dr. Henny Bos

Close Menu