Het onderzoek

Doel Project Influence

Waarom is dit onderzoek belangrijk?

Pesten, agressie en conflicten onder jongeren moeten worden teruggedrongen. We moeten kopschoppers, suïcidale gedachten en hoge pest-prevalenties tegengaan, en leuke en veilige schoolklimaten creëren waarin jongeren zich optimaal kunnen concentreren op school en op positieve interacties met leeftijdsgenoten. Momenteel bestaan er echter nog weinig effectieve interventies, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, die ingezet kunnen worden om dit met jongeren te bereiken. Daarnaast is het belangrijk dat we jongeren zelf betrekken in interventies op school; zij kunnen ons vertellen hoe we hen kunnen motiveren en wat voor hen belangrijk is. Om deze redenen is Project INFLUENCE opgezet en gaan wij met veel enthousiasme samen aan de slag.

Wat willen we met het onderzoek bereiken?

Jongeren moeten zich fijn kunnen voelen op school. Vaak ervaren ze al genoeg druk: ze willen goed presteren op school, hebben hobby’s en doen graag sociale activiteiten. Samen kunnen we ons inzetten om conflicten, agressie en pesten op school te verminderen en ons meer te focussen op positiviteit!

Onderzoekers

Project INFLUENCE wordt uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam

Looptijd

2018 - 2023

Doelgroep

Jongeren (m/v) tussen de 12-18 jaar

Financiering

Dit onderzoek wordt gefinancierd door het multidisciplinaire onderzoeksprogramma Yield​

'Er zijn nog weinig bewezen effectieve interventies die kunnen worden ingezet om leuke en bovenal veilige schoolklimaten te realiseren voor jongeren in Nederland'
Maud Hensums
Hoofdonderzoeker

hoe gaan we dat doen?

Project INFLUENCE bestaat uit meerdere onderdelen, waarbij we op verschillende manieren met jongeren samenwerken. 

Focusgroepen

Tijdens focusgroepen gaan we met jongeren in gesprek over verschillende thema’s. We bespreken met hen bijvoorbeeld hoe de sfeer op school is, of er weleens gepest wordt en hoe zij denken dat we pestgedrag kunnen verminderen op scholen. De input van jongeren uit deze focusgroepen wordt gebruikt om een interventie te ontwikkelen waarmee we jongeren in de toekomst kunnen helpen!

Vragenlijsten

Op sommige scholen komen we langs om meerdere keren een vragenlijst af te nemen bij jongeren. Op deze manier krijgen we inzicht in onder andere de sociale ontwikkeling van jongeren, hoe dat samenhangt met prosociaal en antisociaal gedrag en hoe wij jongeren kunnen aanmoedigen om elkaar te motiveren om positief te zijn!

Influencers

Op verschillende scholen gaan we met 20-25 jongeren - Influencers - werken aan het verbeteren van de sfeer op school. Hoe zorgen we ervoor dat jongeren zich meer geaccepteerd voelen op school en dat we op een goede manier met elkaar omgaan? Het antwoord op deze vraag bedenken wij samen met jongeren en we gaan samen aan de slag om nieuwe normen op school zichtbaar te maken. Om te kunnen testen of de interventie effectief is, vullen jongeren meerdere keren een vragenlijst in over bijvoorbeeld de sfeer op school, hun vrienden en hun mentale gezondheid.

Labonderzoek

Tijdens het labonderzoek doen jongeren mee aan testjes/spellen zodat we kunnen onderzoeken hoe zij in bepaalde situaties reageren. Vaak kunnen jongeren dit gewoon achter een computer doen. Dit geeft ons meer inzicht in waarom bepaald gedrag voor jongeren belangrijk is, hoe ze in verschillende situaties reageren en hoe we dat in kunnen zetten om sociale interacties en persoonlijke ontwikkeling van jongeren te optimaliseren.

meedoen aan project influence

Waarom is onze deelname aan dit onderzoek nou belangrijk?

In dit onderzoek willen wij op een positieve manier problemen aanpakken waar jongeren dagelijks mee te maken hebben. Door dit op een interactieve en leerzame manier samen met jongeren te doen, hopen we dat zij na afloop terugkijken op een geslaagd maar bovenal ook positief en leuk traject. De input van uw kind/leerlingen is hierbij van groot belang. Zonder hun hulp kunnen wij niet aan betere inzichten in sociale processen en daarmee aan betere schoolklimaten bouwen! Elke inbreng – op wat voor manier dan ook – is voor ons heel waardevol.

Hoe komt mijn kind/school in aanmerking voor deelname aan het onderzoek?

Project INFLUENCE neemt contact op met scholen en overlegt met hen over deelname aan het onderzoek. Wanneer een school instemt met deelname, zal er vanuit de school contact worden opgenomen met ouders. Ouders kunnen vervolgens aangeven of zij instemmen met deelname van hun kind. Heeft u via een andere manier gehoord of gelezen over Project INFLUENCE en interesse gekregen in dit onderzoek? U kunt ook zelf contact met ons opnemen of uw schoolleiding naar ons doorverwijzen. Wij nemen dan contact op met de school van uw kind.

Ook scholen kunnen zich aanmelden voor Project INFLUENCE. Op de pagina voor scholen vindt u informatie en de mogelijkheid uw school aan te melden voor het onderzoek.

Wat hebben jullie van mij, mijn kind, of mijn leerlingen nodig?

Dit is afhankelijk van het onderdeel waar uw kind/leerling aan deelneemt. Wij zorgen ervoor dat u hier voorafgaand aan deelname uitgebreide informatie over ontvangt. Meer informatie over deelname en over de verschillende onderdelen van Project INFLUENCE vindt u op de pagina’s voor ouders en scholen .

Antwoorden op andere veelgestelde vragen over Project INFLUENCE kunt u vinden in de FAQ.

multi-methode onderzoek

interventie ontwikkeling

vrijwillig & privé

Het schoolklimaat bepalend kan zijn voor zowel de mentale als fysieke gezondheid van jongeren?

Vaak werken interventies/ interventietechnieken die op de basisschool effectief zijn, niet of in mindere mate voor jongeren op de middelbare school. Dit heeft er onder meer mee te maken dat adolescenten sterk de behoefte hebben aan eigen inbreng (autonomie) en zij meer bezig zijn met hoe anderen hen beoordelen als ze deelnemen aan interventies.

Jongeren in groepen vaak bewust en onbewust handelen vanuit een behoefte naar status en respect?

Updates onderzoek

Benieuwd naar de voortgang van het onderzoek? Wij houden u graag op de hoogte! Houd de website in de gaten voor updates of neem persoonlijk contact met de hoofdonderzoeker op.
Close Menu