Veelgestelde vragen

FAQ

Hier vind u antwoorden op veelgestelde vragen over Project INFLUENCE. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Neem dan gerust contact met ons op. We staan u graag te woord!

Tegenwoordig zien we inderdaad veel pestgedrag “buiten” school, bijvoorbeeld online. Dit kan allerlei vormen aannemen. Jongeren kunnen elkaar bijvoorbeeld buitensluiten van sociale groepen of maken nep-accounts aan om online op een anonieme manier gemene dingen over anderen te zeggen. Het is heel belangrijk dat we hier aandacht aan besteden indien gewenst en er is zeker de mogelijkheid om dit te doen in onze interventie. Jongeren mogen zelf aangeven waar ze tegenaan lopen en wat ze willen veranderen – dit kan dus ook online pesten en agressiviteit zijn. We bedenken creatieve oplossingen om de jongeren te leren op een positieve manier social media te gebruiken en verspreiden deze oplossingen onder hun leeftijdsgenoten op school. De interventie wordt gedreven door de behoeften van de jongeren zelf; wat in hun leefwereld speelt nemen wij mee.

Wij nemen meerdere maatregelen om de sociale veiligheid van uw kind te waarborgen.

  • Allereerst heeft uw kind te allen tijde de mogelijkheid om te stoppen met deelname aan de interventie. Dit kan zonder opgaaf van redenen en zonder verdere consequenties.
  • Daarnaast werken we met de groep aan een goede onderlinge band, zodat jongeren bij elkaar op hun gemak zijn en ze zichzelf kunnen zijn; hier besteden we vooral aan het begin veel aandacht aan.
  • Ook vertellen we jongeren dat ze geen persoonlijke verhalen hoeven te delen wanneer ze dat niet willen. We moedigen jongeren aan om geen namen van anderen te noemen en respectvol over anderen te praten.
  • Jongeren hebben zelf de regie over hoeveel tijd en aandacht ze buiten de sessies om in het project willen investeren. Zij krijgen opdrachten mee om bijvoorbeeld in hun vriendengroep eens een positieve gedraging uit te proberen, maar mogen hierin doen waarbij ze zich op hun gemak voelen.
  • De interventie zal begeleid worden door iemand met een relevante achtergrond (bijv. (ortho)pedagoog, psycholoog). Wij hebben ervaring in en affiniteit met het begeleiden van jongeren en gaan met veel enthousiasme samen aan de slag.

Een belangrijk doel van het onderzoek is om het schoolklimaat in kaart te brengen en te onderzoeken hoe dat verandert na implementatie van de interventie op school. Om het schoolklimaat op verschillende momenten te kunnen vergelijken is het belangrijk dat we informatie hebben over dezelfde onderwerpen op verschillende tijdspunten. Dit voelt voor jongeren wellicht wat dubbelop, maar aan de andere kant is onze ervaring dat ze dan ook goed weten wat ze van een vragenlijstafname kunnen verwachten.

We proberen de vragenlijst zo kort mogelijk te houden.

Op de universiteit denken we veel na over de ontwikkeling van jongeren en hoe we hen daarin kunnen ondersteunen. Kennis hierover is van essentieel belang, ook omdat we daarmee programma’s kunnen ontwikkelen en aanbieden waarin deze kennis kan worden overgedragen naar de praktijk.

Om te kunnen zeggen dat een interventie effectief is, moet er gedegen onderzoek worden gedaan naar de implementatie van de interventie en gevolgen daarvan. Er zijn eisen gesteld aan het soort onderzoek dat onderzoekers doen om effectiviteit te kunnen aantonen en dat is met een goede reden.

In de praktijk willen we graag evidence-based werken. Dat wil zeggen dat we werken met interventies en behandelmethoden die gebaseerd zijn op wetenschappelijke principes en die in verschillende onderzoekspopulaties werkzaam zijn gebleken. Dit is belangrijk voor instellingen die interventies willen gaan inzetten om bepaald gedrag te verminderen of te stimuleren; zij kunnen op basis van wetenschappelijk onderzoek dan inschatten hoe effectief de interventie waarschijnlijk zal zijn voor hun doelgroep. Het implementeren van interventies kan een tijdrovend en kostbaar traject zijn en het is daarom goed om van te voren te weten welke gevolgen een interventie kan hebben voor wie en onder welke omstandigheden. Om deze redenen is het werken volgens een evidence-based principe volgens ons de manier om efficiënt en doelgericht te werk te gaan.

Daarnaast kunnen wij de kennis die we in dit onderzoek opdoen weer delen met de rest van het land (en de rest van de wereld) en kunnen jongeren op andere scholen – waar ook ter wereld – baat hebben bij onze bevindingen.

Wij begrijpen heel goed dat u vragen heeft over de vertrouwelijkheid van het onderzoek. Mocht u hierover specifieke vragen hebben, neemt u dan vooral contact met ons op. Wij vinden het belangrijk dat u vertrouwen heeft in onze procedure.

Wat houdt vertrouwelijkheid in?

Tijdens het onderzoek verzamelen wij persoonsgegevens van uw kind (over wie u kind is). Uw kind vult geen naam in op de vragenlijst, maar wel een unieke code die naar uw kind te herleiden is. Dit is nodig omdat we meerdere meetmomenten hebben en we de vragenlijsten van uw kind aan elkaar moeten kunnen koppelen.

Hoe gaan we hier nu mee om? Alleen de hoofdonderzoeker heeft inzicht in de kindcodes en bewaart deze gegevens op een veilige locatie in een vergrendeld bestand. In de bestanden die vervolgens voor het verdere verloop van het onderzoek (publicatie, delen met andere onderzoekers) gebruikt worden, is de informatie niet meer te herleiden naar uw kind.

Hoeveel inzicht heeft de school/een docent in de antwoorden die mijn kind geeft?

Scholen of docenten krijgen geen informatie over individuele antwoorden van jongeren. Indien afgesproken met de school, kan de school een rapportage ontvangen van schoolbrede resultaten (bijvoorbeeld: Wat vinden jongeren in het algemeen van deze school? Zijn jongeren op deze school over het algemeen gelukkig?). Deze resultaten zijn niet te herleiden naar uw kind en uw kind zal geen consequenties ondervinden van het invullen van de vragenlijst.

Ik heb/mijn kind heeft achteraf toch geen goed gevoel bij deelname aan het onderzoek. Wat nu?

Daar hebben wij uiteraard begrip voor. U kunt in dit geval binnen 7 dagen nog aangeven dat u wilt dat de ingevulde vragenlijst van uw kind vernietigd wordt. Uw kind doet dan niet meer mee aan het onderzoek. Dit heeft geen verdere gevolgen voor u of uw kind.

In dit project wordt onderzocht of het sociale netwerk van jongeren ingezet kan worden om meer prosociaal gedrag en meer positiviteit te verspreiden binnen scholen. Jongeren gaan veel met hun leeftijdsgenoten om – zowel in het echt als online – en ze leren veel van elkaar. Met ons project willen we beter begrijpen hoe jongeren elkaar op een positieve manier kunnen beïnvloeden. Daarnaast willen we ook een term gebruiken die bij jongeren bekend is, vandaar: Project INFLUENCE.

Close Menu