PROJECT INFLUENCE

Hoe positiviteit zich verspreidt

Wetenschappelijk onderzoek naar de invloed van sociale normen
op het gedrag van jongeren

Project Influence

Project INFLUENCE onderzoekt het gedrag van adolescenten (12 t/m 18 jaar) binnen sociale groepen. Hoe belangrijk is het voor jongeren om bij de groep te horen, of om populair te zijn? Welk gedrag zijn jongeren bereid in te zetten om bepaalde sociale doelen te halen? En, hoe kunnen wij vriendengroepen van jongeren op een positieve manier inzetten om meer prosociaal gedrag (bijvoorbeeld het helpen van anderen of het voor elkaar opkomen) binnen scholen te stimuleren? Deze – en andere – vragen staan centraal in dit onderzoek en dragen bij aan het ontwikkelen van leuke en bovenal veilige schoolklimaten in Nederland. Een project dat zich inzet voor jongeren op basis van input van jongeren zelf.

Project INFLUENCE is gevestigd op de Universiteit van Amsterdam en is onderdeel van het onderzoeksinstituut Child Development and Education
Project INFLUENCE maakt deel uit van het multidisciplinaire onderzoeksprogramma Yield

MAUD HENSUMS · HOOFDONDERZOEKER

In mijn werk als orthopedagoog en onderzoeker hou ik mij continu bezig met de vraag hoe jongeren zich optimaal kunnen ontwikkelen, binnen hun (sociale) omgeving. Zo denk ik na over de functie van bepaald gedrag en hoe we dat in een sociale context kunnen plaatsen en ik vind het belangrijk om te blijven onderzoeken hoe we jongeren vooruit kunnen helpen. Ik ben van mening dat de input van jongeren hierbij essentieel is en werk daarom graag waar mogelijk met hen samen. Neem gerust contact met mij op als u vragen heeft over het onderzoek, de procedure, of deelname van uw leerlingen/ kind. U kunt mij bereiken via email of via het contactformulier op deze website.

De school van mijn kind doet mee

Scholen krijgen de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij Project INFLUENCE en op deze manier deel uit te maken van wetenschappelijk onderzoek naar het welbevinden van Nederlandse middelbare scholieren. Op deze website kunt u lezen wat deelname aan Project INFLUENCE en het onderzoek inhoudt voor uw kind. Ook kunt u hier toestemming verlenen voor deelname van uw kind aan Project INFLUENCE. Wij hebben u en uw kind hard nodig om beter te kunnen begrijpen hoe we jongeren gelukkiger kunnen maken op school!

Als school aanmelden

Wilt u met ons samenwerken in de zoektocht naar gelukkigere en gezondere Nederlandse middelbare scholieren? Dat kan! Wij kunnen ons onderzoek niet uitvoeren zonder uw hulp en hechten veel waarde aan uw input.

Laatste nieuws

Heeft u zichzelf wel eens afgevraagd hoe het komt dat op elke middelbare school wel vormen van conflict voorkomen?
Lees verder
Is succes maakbaar? Of zijn we geboren zoals we zijn - zonder dat we onze talenten en persoonlijkheid kunnen beïnvloeden?
Lees verder
In hoeverre nemen jongeren ongewenste gedragingen over van "superpeers" op het internet of de televisie?
Lees verder
Close Menu